Ta ett abonnemang (internationellt)

På grund av brandväggen och säkerhetsinställningarna kan det uppstå problem med registreringen och skapandet av lösenord på våra internationella webbplatser. Medan du läser och kommenterar och alla andra funktioner är möjliga på dessa webbplatser utan problem är det inte alltid möjligt att teckna ett abonnemang online.

För att lösa detta, gör följande steg:

A. Välj den prenumeration som passar dig. Vi erbjuder den manuella tjänsten för följande prenumerationer och medlemskap:

  • Aero (prenumeration), 60,00 €, 360 dagar.
  • Aero X Club (prenumeration + klubb) 95,00 €, 360 dagar.

Du måste bestämma vilken prenumeration som passar dig. Vi rekommenderar alltid det Aero X Club för hela Saab-passionen!

B. Överför motsvarande belopp till följande konto:

Mottagare: T. Knecht
IBAN: DE 08 7955 0000 0011 7754 75
SWIFT-BIC: BYLADEM 1 ASA

Bra, du är nästan där! Nu dina personuppgifter för din prenumeration.

C. Ange dina kontaktuppgifter här.

D. Vi gör resten åt dig nu!

Efter mottagande av betalning får du aktiveringen och lösenorden via e-post. Du kommer också att få din faktura via e-post.

Var tålmodig, vi fortsätter snart. Den här tjänsten tar lite längre tid än att boka via PayPal och är tillgänglig från måndag till fredag.