Prenumeration utan Paypal

En online-prenumeration är också möjlig utan ett PayPal-konto. Följ stegen nedan.

A. Välj lämplig prenumeration. Nivå "Basic", "Turbo", "Turbo Plus".

B. Överför motsvarande belopp till följande konto:

Mottagare: T. Knecht
IBAN: DE 08 7955 0000 0011 7754 75
SWIFT-BIC: BYLADEM 1 ASA

C. Ange alltid ditt namn, adress och e-postadress när du gör överföringen.

viktigt: Glöm inte din e-postadress. Ingen aktivering eller åtkomst är möjlig utan post. Tips: Förvandla @ till (ät) om bankens programvara inte accepterar specialtecknet.

viktigt: Vid överföringar från utlandet bär kunden hela avgiften. Var försiktig.

D. Vi gör resten. Efter mottagandet av betalningen kommer du att få aktiveringen via e-post. Fakturan är tillgänglig för nedladdning.

Den här tjänsten tar lite längre tid än att boka via PayPal och är tillgänglig från måndag till fredag.