betalning

  • Överför direkt till vårt bankkonto. Använd ordernumret som referens. Din beställning skickas först efter att pengarna har satts in på vårt konto. Vänligen betala inom 5 arbetsdagar, annars upphör beställningen att gälla.

  • Betala med Paypal. Om du inte har ett Paypal-konto kan du också betala med ditt kreditkort.