Villkor för tjänsten

1 Giltighet för villkoren

Beställning och utförande av alla prenumerationsavtal sker exklusivt i enlighet med följande allmänna villkor samt de ytterligare särskilda avtalsbestämmelserna för respektive prenumerationserbjudanden, om vilka kunden informeras separat. Orala sidoavtal gjordes inte. Du kan spara villkoren på din dator och / eller skriva ut dem.

2 avtalsparter

Kundens avtalspartner för prenumerationsavtal för en Saabblog-prenumeration är:

Saabblog / Tom Knecht

Sankt Burkard Strasse 2

63768 Hoesbach

Mejl: info@saabblog.net

 3 avtalsslutande

Informationen i våra erbjudanden kan komma att ändras. Kontraktet för den online-prenumeration som du valt avslutas när du får en e-bekräftelse på din prenumerationsorder per e-post och / eller när du har anropat den första upplagan av den beställda produkten.

4 avbokningsregler

Om du ingår avtalet som konsument har du den lagstadgade ångerrätten. Ångerrätten upphör i förtid med tillhandahållande av digitalt innehåll, om du skulle ha tecknat en online -prenumeration för detta.

5 betalning

Avgiften ska betalas av kunden i enlighet med överenskomna beställningsuppgifter via PayPal, autogiro, kreditkort (Visa eller Mastercard) eller faktura. Du har som standard att fullgöra betalningskravet senast om du inte betalar inom 30 dagar från mottagande av fakturan och förfallodagen.

6 Uppsägning av kontrakt

Om du vill ta din online-prenumeration utöver den ursprungligen överenskomna perioden behöver du inte göra något, förlängs prenumerationen automatiskt med den period du valt.

Prenumerationerna kan när som helst avbrytas med två veckors varsel för att löpa ut.

7 ändringar av kontraktet

Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa prenumerationsvillkor om det behövs. De ändrade användarvillkoren träder i kraft för dig om du inte uttryckligen motsätter dig ändringen inom en månad.

 8 integritet

Dataskydd är mycket viktigt för oss. När vi hanterar dina personuppgifter följer vi alla lagstadgade bestämmelser; särskilt dataskyddslagen och telemedialagen. Mer information finns i vår Integritetspolicy.

 9 Online tvistlösningsplattform

För avgörande utanför domstol av konsumenttvister tillhandahåller Europeiska unionen http://ec.europa.eu/consumers/odr en online-plattform ("OS-plattform") redo. Vi är inte skyldiga att delta i ett tvistlösningsförfarande inför en konsumentskiljenämnd. Vi vill påpeka att vi har beslutat att inte delta i tvistlösningsförfaranden inför konsumenternas skiljedomsnämnder.

10 diverse

Om enskilda bestämmelser i dessa allmänna villkor och / eller det avtal som kompletteras av dem är eller blir ineffektiva, ska detta inte påverka giltigheten av de andra bestämmelserna, och kontraktet och dessa allmänna villkor förblir giltiga för båda parter.

Kunden har endast rätt att kompensera om motkraven har lagligen fastställts eller är obestridda. Köparen har bara rätt till retention om motkravet baseras på samma avtalsförhållande.

Om kunderna är handlare, juridiska personer enligt offentlig lagstiftning eller specialfonder enligt offentlig rätt är jurisdiktionsorten Aschaffenburg.

Alternativ tvistlösning enligt artikel 14 1 para ODR förordningen och § 36 VSBG ..:

Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform för tvistlösning (OS), som du kan https://ec.europa.eu/consumers/odr hitta. Vi är inte skyldiga eller ovilliga att delta i ett tvistlösningsförfarande före en konsumentförsvarsbyrå.