Dagens mål: Freiburg im Breisgau.

Saab på Histo Monte 2017. Dag 1.

Robert och Gerd Wagenheimer lovade oss en kort sammanfattning av händelserna för varje dag. Och de håller sitt löfte, även om en rallydag är naturligt mycket ansträngande. I går ledde de två första stegen till Freiburg im Breisgau.

Läs mer ...