Challenge! Saab workshops i övergången.

Rörligheten förändras och diskussionen om hållbarhet och miljö kommer att vara med oss ​​länge. Dieselskandalen är långt ifrån över. Allt detta sätter sitt prägel, särskilt på äldre fordon med en

Läs mer

Saab service, kedja eller gratis verkstad?

För nästan exakt 8 år sedan stannade banden i Trollhättan. Anläggningen hade redan underutnyttjats och från mars 2011 rullade bara ett fåtal fordon bort från produktionslinjen. Vid dagen fram till produktionen

Läs mer

Märke närvaro: Saab visar flagga!

Många Saab-partners får för närvarande e-post. Och sedan blåser de i vinden igen, Saabs flaggor. Förutom flaggorna finns samlingar, spegeltaggar och mycket mer, allt tryckt med Saab-logotypen. Utrustning för

Läs mer

Saabs lojalitetsboksåtgärd från Orio Germany

Bloggbesättningen är nära involverad i några av kampanjerna från Orio Germany, leverantören av Saabs originalreservdelar. Vi är inbjudna att delta i Saab Inside, som hittills har publicerats två gånger om året.

Läs mer

Saab Bredlow Berlin

Bredlow är Tysklands äldsta Saab-återförsäljare. Företaget är ett andra generationens familjeföretag, lojalt mot Saab-flaggan i Berlin.

Läs mer