Blog internt. Saab reseguide Trollhättans uppdatering.

Vår reseguide för Saab och Trollhättan har fått en stor uppdatering de senaste dagarna. Eftersom mycket har förändrats sedan det publicerades. Restauranger har stängts eller har byggts om, och nya tips läggs till

Läs mer

saabblog.net på turné, insamling av Saab-museet

Här och i olika andra forum och informationskällor har vi upplevt en slags förlamning under de senaste månaderna efter det att produktionen avbröts. Mycket ofta var det bara negativa nyheter. Veckorna av Saabs återförsäljarresa i Tyskland

Läs mer

Den nuvarande situationen. Saab har inget alternativ för Trollhättan.

När Paul Akerlund, borgmästare i Trollhättan kommun, talar om den aktuella situationen, tycker han om att använda stora ord. Det talas om en nationell insats, och han hänvisar gärna till de 100 företag som är nu

Läs mer

SAAB-museet: Saab Parts AB stöder Saab-museet!

Saab AB gör det, Marcus och Amalia Wallenbergs stiftelse gör detsamma. Naturligtvis också Innovatum, kommunen Trollhättan och regionen Västragötland. De stöder alla Saab-museet i Trollhättan.

Läs mer