Vårt välgörenhetsprojekt på Saabblog.net

Läsare som också bär Saab -anda och var nöjda med vårt engagemang ”Pro Saab” kan - om de vill - bidra med ett litet eller ännu större bidrag till vårt välgörenhetsprojekt. Du kan donera ett bidrag till ett bra projekt via vårt PayPal -konto, som vi sedan lämnar över i december i Erlangen.

Läs mer