SAAB News: Kalenderblad och en extra servering av Saab

Tillförseln av månatliga Saab-kalendrar lämnar av de kända orsakerna. Ingen anledning till sorg, eftersom vår vän Roy Chui fortsätter att ge månadsvisa uppdateringar till Hongkongs globala gemenskap. Oavsett hur dyster situationen i Sverige

Läs mer ...