Ingen elbil i Peking

Hittills har efterfrågan på elbilar i Tyskland dämpats. En (fortfarande) saknad infrastruktur och brist på politisk vilja lämnar spår. Situationen verkar förändras mycket långsamt, men betoningen ligger på ”långsam”.

Läs mer

Backspegeln. Ingen fråga om pengarna!

Vad gjorde Geneve Motor Show så intressant för oss? Det är saken med elbilarna. Ett marknadssegment som Saab 2.0 vill ha under våren 2014. Och det finns den spännande historien om vad som kommer ut ur det

Läs mer