Det blir ensamt runt Ex Saabs vd Victor Muller ...

Tidigare Saabs VD Victor Muller är den sista mannen ombord på den tidigare Saab-mamman Swedish Automobile. Hans Hugenholtz, Maurizio La Noce och Alex Roepers har lämnat SWAN-styrelsen. På samma sätt Rob Schuijt,

Läs mer

Saab News: Tålamod, tålamod, tålamod .... (återfödas ..)

Du träffas alltid två gånger. Minst. Vi hade redan antagit vårt älskade ord om "tålamod" i förtid i förtid. Nu är den aktiv igen och har mer kontroll än någonsin. Platsen

Läs mer

Saab-återförsäljare turnerar och SWANs framtid

Tyskland var en gång en av de viktigaste marknaderna för Saab. Nedstigningen började för mig med flytten till Rüsselsheim, där Saab bara sågs som en älskad dotter. Under de följande åren förlorade Tyskland på Saab

Läs mer

Saab News: Swedish Automobile Annual General Meeting är igång

Uppdatering 17:34 Idag äger extra bolagsstämma rum på Swedish Automobile (SWAN). Inget kommer ur vägen just nu, så vi får vänta och se. Aktieägarna godkänner den planerade försäljningen av Saab till Lotus Youngman och Pang

Läs mer

Swedish Automobile: Vad gör börskursen?

Vissa bekymrade läsare - eller aktieägare - undrar hur man tolkar nuvarande pris. Igår, en semester i Tyskland, fanns det en Reuters-rapport i Nederländerna, som aktiekursen

Läs mer

Saab Blogg: Inga nyheter från Sverige & långsamt bloggning & Saabbit

Idag finns det lite eller inget att säga om Saab på morgonen. En rapport från TT-byrån om ämnet kom in idag. Saabs mor, Swedish Automobile, har en rättslig tvist med Orange India Holding

Läs mer

Saab News: När börjar produktionen hos Saab?

Har vinden vänt? I Sverige pågår en diskussion om att starta produktion på Saab. Förra veckan såg knappast någon av de lokala publikationerna en chans för varumärket att överleva, idag finns det ett argument

Läs mer

Saab Press Release: Uttalande av Victor Muller

Saabs VD Victor Muller uppenbarligen misstolkade uttalanden om möjliga lönebetalningar diskuterades i pressen idag och orsakade viss oro. Saab eller SWAN har därför gett följande text till pressen. Zeewolde,

Läs mer

Saab Update: Halvårs siffror efter marknadens stängning

Saabs mamma “Swedish Automobile” kommer att presentera de tillkännagivna siffrorna efter att marknaden stängts. Detta tillkännagavs av Gunilla Gustavs från Saabs presskontor. I går testades produktionsanläggningen i Trollhättan framgångsrikt och två nya Saab lämnade monteringslinjen.

Läs mer

Saab News: Swedish Allerlei och Saab fans

Sverige är väldigt vackert även nu på sensommaren och många tyska Saab-fans besöker landet i norra Europa. Liksom Gunnar, Saabs förare och lojala anhängare av vår Saab-blogg, som är på turné

Läs mer

Swedish Automobile: Investerarnas pengar kan försenas

Idag handlar det om 30 grader och jag gillar inte att höra några fler nyheter. Saabs mamma Swedish Automobile har påpekat att utlovade investerare kunde fördröja medel med flera dagar.

Läs mer

Saab News: Inga utgifter för styrelsen

Ett litet meddelande från Sverige. Mycket skrev i media förra veckan om en ökning av ersättningen för styrelsen för ”Swedish Automobile”. Gunilla Gustavs från Saabs presskontor har nu tagit ställning till detta.

Läs mer

Swedish Automobile: Nya lager, igen ...

Genom GEM Investment Fund har Swedish Automobile säkrat möjligheten att emittera nya aktier för högst 150 miljoner euro. Som vi vet har detta instrument använts upprepade gånger för finansiering. Sista för lönerna för

Läs mer

Saab Crisis: Det blir allvarligt, hur bra är Plan B?

Den som köper aktier i Swedish Automobile är modig. Kära kobimex, var försiktig! För de närmaste dagarna kommer vi att se hur bra Victor Mullers plan B är. För att uttrycka det i hans ord

Läs mer

Saab-lönerna betalas, GEM, bloggerns nya Saab

Lön av 1600 i unionen organiseras Saab-anställda kommer att betalas imorgon. Detta rapporterades av facket. Saab har än en gång omgått en klippa innan skeppsbrottet hotade.

Läs mer