NEVS nu och framtid - mer kinesiska än någonsin

Med Evergrandes fullständiga övertagande har situationen för NEVS förändrats. Vilka är de specifika effekterna? När kommer det att finnas bilar från Stallbacka igen och hur mycket pengar har Evergrande i

Läs mer

Fyra frågor till NEVS VD Stefan Tilk

Mediasynligheten för NEVS har varit begränsad de senaste månaderna. Det är svårt för utomstående att bedöma vart vägen under Evergrande kommer att leda. De fyra frågorna från FKG, Föreningen för svenska billeverantörer, ger en inblick

Läs mer

Nytt år, nytt projekt. NEVS arbetar på D1.

Arbetet med ett nytt projekt har startat i Stallbacka under projektkoden D1. Det kan vara det avgörande projektet för NEVS, som befinner sig i en tidig fas. I en betald artikel

Läs mer

NEVS och DiDi förseglar framtida samarbete

Det finns artiklar, eftersom rubriken är redan svår. Vad hände igår i Trollhättan, och vilken påverkan kommer händelserna på den gamla Saab-fabriken? Försöket med en sammanfattning.

Läs mer

Mattias Bergman lämnar NEVS

Ny smäll vid elbilens start i Stallbacka. NEVS VD Bergman lämnar företaget. Efter presschef Östlund är det den andra framträdande avgången på kort tid. Bergman anses vara en kollegavän till NEVS-grundaren Kai Johan Jiang

Läs mer

Stefan Tilk utsågs till vice ordförande i Nevs

Stefan Tilk har utsetts till vice ordförande i Nevs på en extra bolagsstämma. Mr. Tilk har över 20 års internationell industriell erfarenhet inom fordonsindustrin, både som chef och som medlem

Läs mer

NEVS lämnar omorganisation

Tingsrätten i Vänersborg godkände idag NEVS tidigare ansökan om att lämna omorganisationen. 230 dagar har gått sedan omorganisationsfasen började i augusti 2014 och vägen ska nu vara tydlig

Läs mer