SAAB News. Bergman: Snart 500 anställd hos NEVS.

Efter sin utnämning som verkställande direktör talade Mattias Bergman med lokal tidningen om framtiden för Saab 2.0. NEVS har nu över 300 anställda, varav 150 arbetare. Antalet ökar kontinuerligt och är nära 350, och framför allt har antalet ”blå krage” ökat sedan sommaren. Det finns också 100 konsulter i företaget.

Läs mer