SAAB-bloggare på semester - granskning av Saab-evenemang 1/2

Vi väntar på "breaking news" på Saab -filen, men denna Saab -nyhet ska inte komma förrän i september. Samtidigt är min semester (utan Saab -blogg men med Saab) historia och Saab -tillbakadragande utan några biverkningar. Efter 14

Läs mer

Holiday Part II: Saab investerare Vladimir Antonov

Den framtida Saab-investeraren Vladimir Antonov, som Saab Blogger Marco, har tagit planet söder och är på semester på en ö.

Läs mer