SAAB-bloggare på semester - granskning av Saab-evenemang 1/2

Vi väntar på "Breaking News" i Saab-filen, men denna Saab News borde inte komma förrän i september. Under tiden är min semester (utan Saab-blogg men med Saab) historia och Saabs tillbakadragande utan biverkningar. Efter 14

Läs mer

saabblog.net på Intsaab2012

  Var det en helg !! Saabs - massor av Saabs. Överallt. Hela staden Spa var full av det. En sådan Saab-densitet är vad du vill ha i Tyskland. Massor av Saab-förare, Saab

Läs mer

SAAB News: International Saab i Spa

Okej. Det är så långt. På några dagar börjar det internationella Saab-mötet 2012 i Spa. För årets Saab-evenemang har arrangörerna skrivit en nyhetsbrev.

Läs mer

Saab Evenemang: Saab Möte Frankfurt och Internationell Saab

Anmälningsfristen för det internationella Saab-mötet i Spa är i maj. Hittills har 260 fordon registrerats! Spa blir årets Saab-evenemang! Saab-kändisar och Saab-legender som Erik Carlsson och Stig

Läs mer

SAAB Årets evenemang: Internationellt Saab Club Meeting

För 2012 finns det faktiskt två händelser på planen. Å ena sidan Saab Festival i Trollhättan, som äger rum vartannat år. Huruvida det kommer att vara ett sådant evenemang i Sverige är öppet. Den andra

Läs mer