Evergrande Auto - sommartester i ett ökenklimat

Evergrande Auto förbereder sig för att starta produktionen under fjärde kvartalet 4. Elbilar från märket Hengchi slutför sina sista testcykler. Storskalig produktion av e-bilar kommer att köras 2021, rapporterades den här veckan

Läs mer