Saabs huvudportal med Turbo X

Saab varumärkesrättigheter som en framtida fråga?

Fordonsindustrin omdefinierar sig själv. Bort från hårdvara, mot programvara. I framtiden kommer människor inte längre att prata om biltillverkare, utan snarare mobilitetsleverantörer. Branschen måste möta nya problem. Digitalisering är ett av de viktigaste nyckelorden och står för a

Läs mer ...

Bluestime Vol.1

När oktober i Västragötland blir våt och ovänlig är det dags att komma på planet och fly till vänligare regioner. Särskilt när förhandlingarna är mödosamma och långsamma. Som med NEVS VD

Läs mer ...