Saab framtid: Maud Olofsson om Saabs framtid

Idag var Maud Olofsson på den svenska semesterön Gotland. Varje år innan landet hamnar i en djup sommarnedgång är det Almedalsveckan i Visby. I grund och botten är det en enorm, svensk, politisk show, Olof

Läs mer

Saab produktionsstopp: Röst från Sverige om ämnet

Produktionen i Trollhättan är pausad och Saabs ägare Spyker är militant optimistisk. Victor Muller lovar att den här gången bara kommer att vara dagar, inte veckor. Tydligen hoppas människor i Sverige på snabb,

Läs mer

Saab Nyheter Sverige: Registreringsnummer Sverige Maj 2011

Antalet registreringar på Saabs hemmamarknad fortsatte att öka i maj. Sverige blomstrar, maj är otroligt 82 år högt för bilmarknaden, vilket också återspeglas i nyregistreringar. I maj

Läs mer

Saab News Stockholm: Pang Da ansökan inlämnad med statsskuldförvaltningen.

Den nya Saab-partnern i Kina, bilhandlaren Pang Da, sätter press på sig. I eftermiddag har en ansökan om Saab-partnerskap lämnats in hos den svenska kejsarmyndigheten i Stockholm.

Läs mer