Saab nominerad importör för Ryssland

Saab fortsätter att utöka sitt internationella distributionsnät. Den viktiga ryska marknaden och OSS-marknaden kommer att tas över av Armand Import i framtiden. Samtidigt tecknar Armand också för all marknadsföring, försäljning och distribution i länderna i

Läs mer