Saab News Trollhättan: Arbetstagare på fabriken, beslut förväntat

Saabs anställda är idag på fabriken i Stallbacka. Att inte producera bilar, det skulle vara för trevligt, nej, det kommer att finnas information när produktionen äntligen kan börja. Idag fattas beslut om

Läs mer

Saab Trollhättan: Off-on-off produktionsplanering

Trollen tar över Saab. Någonting som detta kunde ha varit tänkt på söndags frukost av några svenskar idag. Saab vill börja producera med färsk likviditet och nytt förtroende inom två veckor.

Läs mer