Mycket bättre än att flyga - Saab Performance Team i aktion

Saab Performance Team var en huvudfigur för varumärket. När det var möjligt visade det närvaro. Kärnan bestod av amatörer. Anställda från monteringsbandet som monterade Saab från måndag till fredag ​​och

Läs mer

Saab Performance Team 1996 i Leipzig

Idag finns det Saab TV i dubbelpaket! En Saab History -artikel riktar vår blick tillbaka till 1996. Det finns en autoshow i Leipzig och Saab Performance Team besöker Tyskland. Saab

Läs mer

Saab Performance Team på Tullinge Airfield

Efter de ansträngande ekonomiska nyheterna under de senaste dagarna unnar vi oss en återblick. Det unika Saab Performance Team har för länge sedan blivit en legend. Under tiden har det tidigare Saab-besättningen bytt till egenföretagare och

Läs mer

Vad hände under tiden. Saab-motorer - Saab Parts AB och mer ...

Den korta pausen på bloggen kom vid en tid dålig i nyheter. Det är tyst, väldigt tyst runt Trollhättan. Lugnet före stormen? Vi får se ... I Saabs världs periferi

Läs mer

SAAB News. Plagiat.

Plagiering: En plagiering (via fransk plagiering "tjuv av immateriell egendom" från latinska plagiārius "själsförsäljare, rånare av människor" [1]) är antagandet om utländska intellektuella prestationer. Låt oss prata om BAIC och låt oss prata om Saabs historia. Kineserna bygger "Shen Bao-serien" baserat på den gamla Saab 9-5. Shenbao är ett gammalt namn för Saab på den kinesiska marknaden.

Läs mer