Har Corona förändrat Saab-gemenskapen?

Egentligen en fråga som kan besvaras mycket tydligt. Jag skulle vilja förutse svaret och svara från min synpunkt med ett bestämt ja och nej! Men ingen rädsla! Jag vill inte på något sätt ha en vetenskaplig avhandling här om den (troliga)

Läs mer