SAAB News. Saab Academy online.

I flera veckor, det nya Saab träningssystemet för partnerna online. Saab Academy är ett måste för alla auktoriserade reparatörer och inkluderar Saabs sortiment till och med modellår 2011.

Läs mer ...

SAAB News. Saab Delar Kalender 2014.

Den sista delen av vår kalendertrilogi handlar om kalendern för den tyska filialen av Orio AB, tidigare Saab Automobile Parts. I Eschborn kommer det också att finnas en ny kalender för affärspartners och vänner till huset i år. Motivet, tre

Läs mer ...

SAAB press. Saab Parts Advertising i Österrike.

Låt oss vara ärliga - när såg vi senast en utskriftsannons för vårt bilmärke? Det måste ha varit någon gång 2010 för introduktionen av Saab 9-5 II, vid den tiden fanns det annonser i Spiegel, Fokus och Stern i Tyskland. Sedan

Läs mer ...

Saab blogg supportrar. Saab Parts Switzerland AG.

Schweiz är Saab Land. Åtminstone ur min västtyske synvinkel. För i alpinrepubliken runt 25.000 är Saabs på väg. I Tyskland, med tio gånger större befolkning, bara två gånger så många. Schweizarna är så uttalade Saab-affin. Kanske borde jag ha ett schweiziskt pass

Läs mer ...

Skilsmässiga fall - ta ansvar.

Skilsmässor är svåra affärer. Ansvaret måste omdefinieras, livet i en lappfamilj utgör nya utmaningar för alla inblandade. Efter skilsmässa från Saab Automobile AB och Saab Automobile Parts AB hade vi Saab-förare över två

Läs mer ...

SAAB News. SAAB Höstens höjdpunkter 2013.

Idag startar höst / vinterkampanjen för den tyska filialen av Saab Parts AB för Tyskland och Österrike. Fokus är naturligtvis på den kommande kalla säsongen, och vad som är mer uppenbart än besöket hos Saab-partner, våra svenskar på snö och

Läs mer ...

SAAB-anteckningar. NEVS överväger att köpa Saab Parts AB.

Det har blivit tyst om det eventuella köpet av Saab Parts AB av National Electric Vehicle Sweden AB. Det kommande namnet på Orio AB och tillhörande omorientering ger utseendet som inte kommer att samlas, vad som faktiskt tillsammans

Läs mer ...

Backspegeln. Endast namnet ändras.

Saab Parts AB byter namn till Orio AB. Man kanske tror att namnet är framgångsrikt eller inte. Viktigare är fakta som berör oss alla. Och de frågor som namnbytet ställer. För uppenbarligen utvecklas till

Läs mer ...

Ekonomi. Saab Automobile Parts AB ökar vinsten och försäljningen.

Försäljnings- och resultaträkningarna för Saab Automobile Parts AB i Nyköping fortsätter att visa en mycket positiv utveckling för andra kvartalet 2013. Under första halvåret ökade försäljningen med en rejäl 22-procent till 519 (427) MSEK jämfört med motsvarande period 2012. Utvecklingen var utomordentligt bra i Tyskland och USA, där affärsområdena kunde överstiga försäljningsmålet och därigenom ökade försäljningen jämfört med föregående år. Rörelseresultatet ökade till 71 miljoner MSEK (59).

Läs mer ...

SAAB press. SAAB delar Tyskland i auto service övning.

Handelsmagasinet ”Autoservicepraxis” rapporterar i aprilnumret om utvecklingen i Saab och Daihatsu. Under rubriken "fastighetsadministratörer", som inte väl valts med glädje, handlar det om svenskarna, som vill starta produktionen igen i år, och japanerna,

Läs mer ...

SAAB News. Snabba framsteg.

En vecka (nästan) utan Saab-nyheter på Saabblog.net ... Har något förändrats i Sverige? Det har ! Inte mycket. Inte spektakulär. Saktare. Precis som pråmarna, som kommer från sjön Vänern, passerar Saab-staden Trollhättan i en lugn takt och tuggar ner Göta Älv mot den svenska västkusten.

Läs mer ...

SAAB-anteckningar. Tyskland. Italien. Kina.

Dags för några anteckningar från Saab-världen. Vart gick Saaberna från den senaste stora auktionen? Lokal tidningen i Trollhättan har tagit upp denna fråga. 78 kallas 23 fordon till Nederländerna, 20

Läs mer ...

SAAB News. Uppdatering av försäljningen av Saab Parts AB.

Förra veckan hade jag pratat med en vän om den eventuella försäljningen av Saab Parts AB till National Electric Vehicle Sweden AB. Vi trodde att inget skulle hända före sommaruppehållet. Eftersom regeringen måste söka ett svenskt rikets beslut om försäljning av det statligt ägda företaget.

Läs mer ...

SAAB News. En lång process.

Den som hoppats på högre omlopp i Sverige kommer troligen att bli besviken. Försäljningen av Saab Parts AB till Investor NEVS kommer att vara en lång historia. Michael Thorén från Finansdepartementet medger att det inte är i statens intresse att förbli den långsiktiga ägaren av Saab-delarna.

Läs mer ...

SAAB News. Investor NEVS med intresse för Saab Parts AB.

Det tog längre tid än väntat, men det verkar bli igång nu. Saab 2.0 Investor National Electric Vehicle Sweden AB är i kontakt med Finansdepartementet. Det handlar om köp av Saab Parts AB i Nyköping. Delar divisionen av Saab Automobile AB togs inte över av investerarna och var tidigare oberoende.

Läs mer ...