SAAB News. Saab Academy online.

I flera veckor, det nya Saab träningssystemet för partnerna online. Saab Academy är ett måste för alla auktoriserade reparatörer och inkluderar Saabs sortiment till och med modellår 2011.

Läs mer

SAAB News. Saab Delar Kalender 2014.

Den sista delen av vår kalendertrilogi handlar om kalendern för den tyska filialen till Orio AB, tidigare Saab Automobile Parts. I Eschborn finns det också en ny kalender för affärspartners och vänner i år

Läs mer

SAAB press. Saab Parts Advertising i Österrike.

Hand på hjärtat - när såg vi senast en utskriftsannons för vårt bilmärke? Det måste ha varit någon gång 2010 för introduktionen av Saab 9-5 II, då fanns det annonser i Tyskland

Läs mer

Saab blogg supportrar. Saab Parts Switzerland AG.

Schweiz är Saab-land. Åtminstone ur min tyska synvinkel. Eftersom cirka 25.000 XNUMX Saabs är på väg i Alperna. I Tyskland, med tio gånger befolkningen, bara dubbelt så många. Så schweizarna är extremt Saab-kunniga. Kanske

Läs mer

Skilsmässiga fall - ta ansvar.

Skilsmässa är svårt. Ansvar måste omdefinieras, livet i en blandad familj ger alla som är involverade nya utmaningar. Efter skilsmässan mellan Saab Automobile AB och Saab Automobile Parts AB hade vi

Läs mer

SAAB News. SAAB Höstens höjdpunkter 2013.

Idag startar höst / vinterkampanjen för den tyska filialen Saab Parts AB för Tyskland och Österrike. Fokus ligger naturligtvis på den kommande kalla årstiden och vad som är mer uppenbart än ett besök hos Saab-partnern

Läs mer

SAAB-anteckningar. NEVS överväger att köpa Saab Parts AB.

Det har blivit tyst om National Electric Vehicle Sweden AB: s eventuella köp av Saab Parts AB. Det kommande bytet av namn till Orio AB och tillhörande omjustering ger intrycket att inte

Läs mer

Backspegeln. Endast namnet ändras.

Saab Parts AB byter namn till Orio AB. Du kanske eller kanske inte överväger att namnet blir framgångsrikt. Viktigare är fakta som berör oss alla. Och frågorna som namnbytet väcker.

Läs mer

Ekonomi. Saab Automobile Parts AB ökar vinsten och försäljningen.

Försäljnings- och resultaträkningarna för Saab Automobile Parts AB i Nyköping fortsätter att visa en mycket positiv utveckling för andra kvartalet 2013. Under första halvåret ökade försäljningen med en rejäl 22-procent till 519 (427) MSEK jämfört med motsvarande period 2012. Utvecklingen var utomordentligt bra i Tyskland och USA, där affärsområdena kunde överstiga försäljningsmålet och därigenom ökade försäljningen jämfört med föregående år. Rörelseresultatet ökade till 71 miljoner MSEK (59).

Läs mer

SAAB press. SAAB delar Tyskland i auto service övning.

Fagmagasinet "Autoservicepraxis" rapporterar i sitt aprilnummer om utvecklingen på Saab och Daihatsu. Under rubriken ”fastighetsförvaltare”, som inte riktigt lyckligt valdes, handlar det om svenskarna som kommer att starta produktionen igen i år

Läs mer

SAAB News. Snabba framsteg.

En vecka (nästan) utan Saab-nyheter på Saabblog.net ... Har något förändrats i Sverige? Det har ! Inte mycket. Inte spektakulär. Saktare. Precis som pråmarna, som kommer från sjön Vänern, passerar Saab-staden Trollhättan i en lugn takt och tuggar ner Göta Älv mot den svenska västkusten.

Läs mer

SAAB-anteckningar. Tyskland. Italien. Kina.

Dags för några anteckningar från Saab-världen. Var gick saaberna från den senaste stora auktionen? Lokaltidningen i Trollhättan har tagit upp denna fråga. Av 78 visade fordon gick 23

Läs mer

SAAB News. Uppdatering av försäljningen av Saab Parts AB.

Förra veckan hade jag pratat med en vän om den eventuella försäljningen av Saab Parts AB till National Electric Vehicle Sweden AB. Vi trodde att inget skulle hända före sommaruppehållet. Eftersom regeringen måste söka ett svenskt rikets beslut om försäljning av det statligt ägda företaget.

Läs mer

SAAB News. En lång process.

Den som hoppats på högre omlopp i Sverige kommer troligen att bli besviken. Försäljningen av Saab Parts AB till Investor NEVS kommer att vara en lång historia. Michael Thorén från Finansdepartementet medger att det inte är i statens intresse att förbli den långsiktiga ägaren av Saab-delarna.

Läs mer

SAAB News. Investor NEVS med intresse för Saab Parts AB.

Det tog längre tid än väntat, men det verkar bli igång nu. Saab 2.0 Investor National Electric Vehicle Sweden AB är i kontakt med Finansdepartementet. Det handlar om köp av Saab Parts AB i Nyköping. Delar divisionen av Saab Automobile AB togs inte över av investerarna och var tidigare oberoende.

Läs mer