Bakspegel: Om utmaningen till en ny början

Kriser och raster är också möjligheter. Du måste bara känna igen det i tid. Tillämpad på Saab, det är chansen att omstart, fri från gamla bördor och arbetsuppgifter. Med en historia och ett ursprung i ryggen, som - om de används korrekt - kan bli en överboost.

Saab är från Sverige. En nation som anses fredlig och tolerant. Transfigurerad av litteraturen och filmer från vår ungdom

Läs mer ...