Saab Blog: Orolig för Saab? Saabs VD-avgångsreaktioner.

Även efter helgen ville situationen kring Saabs vd Jonssons avgång inte lugna sig helt. Vissa i Sverige är ganska avslappnade över situationen, andra vill ha mer om bakgrunden

Läs mer

Saab Blog: Saab Background Rykten om uppsägningen av Saabs vd Jan Åke Jonsson

Sedan fredag ​​har man varit i mörkret om den verkliga bakgrunden till Jan Åke Jonssons avgång, vilket var förvånande för många. Om du omprövar avgången baserat på enbart den faktiska situationen kommer du inte längre. Åren var så

Läs mer

Saab VD Jonsson Avgång: Pressrecensioner

Saabs VD och VD Jonssons avgång är slutet på en era, inte Saabs slut. Men det kommer vid en obekväm tid. Vi har de viktigaste artiklarna i det tyska medielandskapet för

Läs mer