Saab 32 Lansen från F6 Wing. Upphovsrätt Saab AB

60 år Saab 32, elbilar, projektor

Sommarstoppet på bloggen är över, vi börjar med nyheter från Saab-världen. Den här veckan sker en balans mellan det stolta förflutna, Saab DNA i nutid och framtid, som är "Gjort av Trollhättan". Mycket intressant, underhållande läsmaterial.

Läs mer ...

SAAB helg: återhållsamhet, årsdagen, andra varumärket

Den nya Saab-ägaren överväger att bygga Saab 9-3 och överväger nya anställningar i detta avseende. NEVS har därför kontaktat arbetsförmedlingarna och beviljar tidigare Saab-anställda företrädesrätt att återinträda.

Läs mer ...