Ingen insamling på bloggen - bakgrunden

I flera år nu har överklagandet om donationer startat på bloggen i mitten av november. Lite tradition - sedan samlar jag in budgeten för det kommande året. Kampanjen går ibland mer, ibland mindre bra. I

Läs mer