Saab korta meddelanden. Rallyplattor, Servicemappar etc.

Förturen till Saab-festivalen i Trollhättan börjar nästa vecka i Kiel. Rallyplattorna är på tryck och skickas till Lafrentz bilhandlare i god tid. Som tidigare år är det också

Läs mer

Pre Tour Kiel - Trollhättan 2017. Fortfarande tillgängliga platser!

Den internationella Saab-festivalen kommer att äga rum i Sverige från 9 till 11 juni 2017. Trollhättan firar 70 år av Saab, och i år är det också en förtur från Kiel till Trollhättan. Det finns

Läs mer

Saab Festival 2017. Pre Tour Kiel - Trollhättan.

Den internationella Saab-festivalen kommer att äga rum i Trollhättan från 9 till 11 juni 2017. Det här är de dagar då den lilla staden på Göta Älv är full av Saabs från många europeiska länder. Alla fordon

Läs mer