En ny början ...

Tidigare idag gick ett pressmeddelande som bekräftade min nästa professionella roll som ledare för Mobility Services och Customer Journeys för NEVS. Ett superspännande steg i en värld som genomgår massiva förändringar

Läs mer