Saabbilar finns sällan i den bayerska skogen ...

Matthias Ketterl är känd i Saab-fans, han arrangerar vackra Saab-möten för oss. Hur han kom till Saab-varumärket berättar han idag i vårt läsarantal.

Läs mer

SAAB News: SAAB-datum för året 2013

Saab är riktigt levande och samhället är mer aktivt än någonsin. På sommaren kan du besöka varje helg ett Saab-möte, så stort är valet. Eftersom det är svårt att hålla koll och ibland är schemaläggningen tyvärr inte optimal, så att två bra händelser äger rum samma dag.

Läs mer