Saab Plats: Väntar på domstolsbeslutet

Tingsrättens beslut i Vänersborg förväntas idag. Gårsdagens ansökan om återuppbyggnad, som inte är konkurs, baseras på en detaljerad affärs- eller omstruktureringsplan.

Läs mer

Saab News Sweden: Nyheter från Kronofogden

Idag var en blandad dag för Saab i Sverige. Konkursansökan mot Saabs dotterbolag ”Saab Tools AB” drogs slutligen in. Det fanns inga ytterligare ansökningar till den lokala domstolen i Vänersborg. Vilka goda nyheter

Läs mer