Megacar Koenigsegg One: 1 - en av endast 6 exemplar

Termen begagnad bil är förbjuden av sig själv. En Koenigsegg One: 1 är högst ett fordon från tidigare ägande. Det är extremt sällsynt, 6 exemplar byggdes i den högteknologiska smedjan i Ängelholm. En av dem står för

Läs mer

Koenigsegg växer - flera hundra nya anställda

Pandemin avtar, men Koenigsegg växer fortfarande. Företaget planerar att ta med sig 100 nya anställda. Och det är inte allt. Förutom fler anställda finns det också rumsliga förändringar

Läs mer

Evergrande Auto startar produktionen under fjärde kvartalet

Mer än ett dussin bilar är på väg. Moderna fabriker för produktion av komponenter eller elbilar är färdiga eller under uppbyggnad. Produktionsstart och marknadsinträde närmar sig närmare och närmare. Och inte

Läs mer

Evan Horetsky - Koenigsegg undertecknar Mr. Tesla

Koenigsegg fortsätter att växa och expanderar produktionen i Ängelholm för nya Gemera. Supersportbilen rullar sedan ut från hallarna från 2022. Budgetsiffrorna för Koenigsegg är helt gigantiska. 150 stycken ska per

Läs mer

NEVS nu och framtid - mer kinesiska än någonsin

Med Evergrandes fullständiga övertagande har situationen för NEVS förändrats. Vilka är de specifika effekterna? När kommer det att finnas bilar från Stallbacka igen och hur mycket pengar har Evergrande i

Läs mer

Fyra frågor till NEVS VD Stefan Tilk

Mediasynligheten för NEVS har varit begränsad de senaste månaderna. Det är svårt för utomstående att bedöma vart vägen under Evergrande kommer att leda. De fyra frågorna från FKG, Föreningen för svenska billeverantörer, ger en inblick

Läs mer

Koenigsegg expanderar anläggningen i Ängelholm

En spännande dynamik är uppenbar vid Koenigsegg. Supersportbilstillverkaren utökar sin fabrik i Ängelholm och startar produktionen av Gemera 2022. I en intervju med den svenska utgåvan av Auto-Motor-Sport avslöjar grundaren Christian

Läs mer

Expansion. Koenigsegg AB stärker ledningsgruppen.

I Ängelholm pekar signalerna på expansion. Med presentationen av Gemera och Jesko Absolut växer tillverkaren av hyperbilar till nya dimensioner. För att möta utmaningarna stärker svenskarna sin ledning

Läs mer

Jesko Absolut. Snabbaste Köenigsegg någonsin.

Förutom den mycket hyllade Gemera presenterar Koenigsegg också den nya Jesko Absolut. En utveckling av Jesko som presenterades i Genève 2019. I alla avseenden den mest extrema supersportbilen hittills från Ängelholm. Tillverkaren talar till och med

Läs mer

Koenigsegg Gemera inspirerad av Saab Aero X?

Strax efter presentationen av Gemera såg de första kommentarerna på sociala medier en möjlig inspiration från Saab Aero X. Är det sant? Koenigsegg sägs nästan traditionellt ha en viss närhet till Saab. Först

Läs mer

Den nya Koenigsegg Gemera - tillverkad i Trollhättan?

Årets bilutställning i Genève väntades ivrigt. Koenigsegg, sade de svenska ryktemakarna, skulle presentera bilen som de ville bygga i den tidigare Saab-fabriken. Nybörjarmodellen för varumärket känt för dyra superbilar

Läs mer

Nya Koenigsegg 2020 från Stallbacka?

Kanske finns det fortfarande hopp om en bilproduktion i Trollhättan 2020. Svenska media och kretsar kring NEVS rapporterar om en ny, ”liten” sportbil från Koenigsegg. Det var redan i maj 2019 för detta

Läs mer

Koenigsegg åtar sig Selipanov och öppnar Design Studio

Koenigsegg har haft en snabb utveckling de senaste åren. När NEVS tillträder är företaget förberett för ytterligare expansion. Med åtagandet från den tidigare Bugatti-designern Sasha Selipanov ökar tillverkaren

Läs mer

Hur är Victor Muller?

Det är sommar och det är varmt. Egentligen för varmt för att skriva. Som alltid finns det en risk för en sommarnedgång i media vid denna tid på året. Och plötsligt kommer du ihåg saker som du har rapporterat om länge

Läs mer

Koenigsegg startmodell från 2020 från Trollhättan

Sedan NEVS övertog en andel på 20% i Koenigsegg AB har spänningen ökat. En ny nybörjarmodell från den svenska tillverkaren ska produceras i Saabs tidigare fabrik från 2020. Mindre, elektrifierad och billigare än så

Läs mer