Förserie - nya Koenigsegg Jesko stenar!

Ett annat kapitel i Koenigseggs historia börjar i Ängelholm. Förserien med nya Jesko gör sina rundor på flygfältet. Det är Christian von Koenigsegg själv som tar ratten. Eftersom den

Läs mer

Den nya Koenigsegg Jesko Absolut. Bildgalleri!

Koenigsegg har idag cirka 300 anställda. Med Gemera vågar du dig in i nya dimensioner när det gäller antalet bitar. Fabriken byggs ut för honom och komponenter kommer att monteras i Trollhättan. Det är fortfarande traditionellt

Läs mer

Jesko Absolut. Snabbaste Köenigsegg någonsin.

Förutom den mycket hyllade Gemera presenterar Koenigsegg också den nya Jesko Absolut. En utveckling av Jesko som presenterades i Genève 2019. I alla avseenden den mest extrema supersportbilen hittills från Ängelholm. Tillverkaren talar till och med

Läs mer