Bakspegel: Om utmaningen till en ny början

Kriser och raster är också möjligheter. Du måste bara känna igen det i tid. Tillämpad på Saab, det är chansen att omstart, fri från gamla bördor och arbetsuppgifter. Med en historia och ett ursprung i ryggen, som - om de används korrekt - kan bli en överboost.

Saab är från Sverige. En nation som anses fredlig och tolerant. Transfigurerad av litteraturen och filmer från vår ungdom

Läs mer ...

SAAB News: Investera i Sverige eller glöm Saab-köp ...

Hittills hade han tyst. Nu bryter han sin tystnad. Hakan Buskhe, VD för Saab AB, talade med Jonas Fröberg om försäljningen av Saab Automobile AB för första gången. Saab AB och Scania beslutar om användningen av varumärkesrättigheterna. Buskhe

Läs mer ...