Bakspegel: Om utmaningen till en ny början

Kriser och pauser är möjligheter på samma gång. Du måste bara känna igen dem i tid. Tillämpad på Saab är det chansen till en ny start, fri från gamla bördor och skyldigheter. Med en historia och en bakgrund bakom, som - om den används korrekt - kan bli en överboost.

Saab är från Sverige. En nation som anses fredlig och tolerant. Transfigurerad av litteraturen och filmer från vår ungdom

Läs mer

SAAB-nyheter: Invester i Sverige eller glöm att köpa Saab ...

Hittills har han varit tyst. Nu bryter han sin tystnad. Hakan Buskhe, VD för Saab AB, pratade för första gången med Jonas Fröberg om försäljningen av Saab Automobile AB. Saab AB beslutar tillsammans med Scania

Läs mer