Sono Motors och Sion-prototyp

När subventioner hotar innovation

Trafikomgången. Mycket skrivs och pratas om. Den bär sociala sprängämnen, och om den federala regeringen har sitt sätt, bör den äntligen ta fart i 2020. Köppremien för en elbil ökar så att medborgarna också kan utveckla en önskan om den

Läs mer ...