Saab News: Saab, Antonov, EIB och ingen slut

Förra veckan tillkännagavs det med ett smäll att EIB i Luxemburg avvisar den ryska investeraren Antonov. Detta beslut togs 2009, men har först nu kommunicerats till allmänheten och Antonov. Antonov investerar nu sitt

Läs mer

Bekräftat: EIB slutar Vladimir Antonov i Saab

Bekräftelse från EIB. Den luxemburgska banken godkänner definitivt inte Antonov som Saab-aktieägare. EIB: s beslut fattades 2009. Först nu har banken bekräftat detta beslut till TT-nyhetsbyrån Das Ende Everyone

Läs mer

Saab News: Antonov vill "befria" Saab från EIB.

EIB-lånet för Saab är underkastat många villkor och hämmar bilproducenten från Trollhättan massivt på alla företagarfriheter. För närvarande är försäljningen av fastigheter till EIB i Luxemburg för godkännande.

Läs mer

Saab Crisis: Inga fler EIB-pengar till Saab

Det fortsätter, obevekligt. Tyvärr. Svenska Dagbladet rapporterar inga goda nyheter från Luxemburg i kväll. För veckor sedan ansökte Saab till EIB om en ytterligare del av det godkända lånet. Det handlar om

Läs mer