Saab News: Saab, Antonov, EIB och ingen slut

Förra veckan tillkännagavs det med ett smäll att EIB i Luxemburg avvisar den ryska investeraren Antonov. Detta beslut togs 2009, men har först nu kommunicerats till allmänheten och Antonov. Antonov investerar nu sitt

Läs mer

Bekräftat: EIB slutar Vladimir Antonov i Saab

Bekräftelse från EIB. Den luxemburgska banken godkänner definitivt inte Antonov som Saab-aktieägare. EIB: s beslut fattades 2009. Först nu har banken bekräftat detta beslut till TT-nyhetsbyrån Das Ende Everyone

Läs mer

Saab Breaking News: EIB godkänner fastighetsförsäljning

EIB i Luxemburg godkänner försäljningen av Saab Immobilien. Saab får 255 miljoner för försäljning av aktier i sina fastigheter från det svenska fastighetsbolaget Hemfosa.

Läs mer

Saab News: Antonov vill "befria" Saab från EIB.

EIB-lånet för Saab är underkastat många villkor och hämmar bilproducenten från Trollhättan massivt på alla företagarfriheter. För närvarande är försäljningen av fastigheter till EIB i Luxemburg för godkännande.

Läs mer

Saab Nyheter: Sverige vid middagstid, ingen plats i nischen?

Det är relativt tyst runt Saab idag och det är bra. För att mitt skrivbord böjer sig under tyngden av saker som har lämnats kvar de senaste dagarna. Det är i Sverige

Läs mer

Saab Crisis: Inga fler EIB-pengar till Saab

Det fortsätter, obevekligt. Tyvärr. Svenska Dagbladet rapporterar inga goda nyheter från Luxemburg i kväll. För veckor sedan ansökte Saab till EIB om en ytterligare del av det godkända lånet. Det handlar om

Läs mer

Saab News: EIB går mot Saab.

Hittills har EIB i Luxemburg, låt oss säga försiktig, ovillig att frigöra säkerheter och nya aktieägares inträde. EIB tillkännager nu att den är redo att planera Saab med en väg till finansiering

Läs mer