Spyker comeback med C8 Preliator

Spyker kommer tillbaka och producerar i Tyskland

Egentligen trodde jag att ämnet var över. Spyker är historia och Victor Muller är på väg till nya satsningar. Man kan ta fel, och vissa bilmärken verkar ha otaliga liv. Spyker kommer tillbaka och kommer att återuppta produktionen 2021

Läs mer ...