Datum Februari 2016

Det är februari. Saab klassikerna och youngtimersna godkända för säsongsbetonad registrering sova i garage och hallar. Ingen anledning att inte skämma bort vår Saab-hobby ändå. Vår Saab daterar till februari 2016.

Läs mer

Farväl: Kunert Automobile AG Bonn

Idag avslutas ett kapitel av Rhenish Saab-tradition. Kunert Automobile AG, partner till Saab sedan 1977, stänger sina dörrar. Nästan 40 år med Saab är en lång fas; om en långvarig näringsidkare lämnar, förlorar du sedan

Läs mer

Saab 96-tradition i butiksfönstret

Inget foto från Sverige, ingen Saab-bild från 60-talet. Våra tyska Saab-återförsäljare är mycket engagerade i att hålla varumärkesflaggan hög och överbrygga väntetiden med lite kreativitet tills nya fordon från Sverige anländer

Läs mer

SAAB intervju. Samtal med Inka Spira.

Det finns en röd Saab 96 framför hennes kontor. Inte av en slump, kan man tro. Eftersom den fylliga svensken kördes av sin mamma Theresia Kunert och också var den första Saab som Inka Spira fick flytta.

Läs mer

Go. Besöker Saab Zentrum Bonn.

Blogger-livet kan vara svårt. För några dagar sedan började jag i riktning mot Bonn för att besöka det lokala Saab-centret. Framför mig var bara 200 kilometer, för vilken jag planerade, med en kort frukostavbrott, två och en halv timme. Att mitt schema inte skulle fungera märkte jag efter några kilometer. Vid Hanau, den första trafikstockningen som jag fortfarande kan köra runt, kommer trafikstockningar nummer två och tre i kort ordning.

Läs mer