SAAB News: Riksgälden övertar SAAB Parts AB

Som redan meddelats länge tar statsskuldsförvaltningen över Saab Parts AB i Nyköping och därmed även de utländska dotterbolagen. Direktör Bo Lundgren tillkännagav idag i ett pressmeddelande. Saab Parts AB är ett oberoende och stabilt företag, säger Lundgren, och vi tar över för att vidareutveckla det.

Läs mer

SAAB Plats: Saab Parts AB köpte inte och konsekvenserna

Tillbaka på kontoret. Låt oss prata om ekonomi igen och låt oss prata om stora pojkars pokerspel. Det är för mycket av ett pokerspel för mig också, men svenskarna verkar älska det. Efter Bo Lundgren

Läs mer

SAAB News: Saab 2.0 och hantera det förflutna i Sverige

En snabb titt på politik och sedan en svängning till ett nytt bilmärke som verkar så attraktivt att det lockar många Saab-anställda. Men först politiken. Saab-frågan upptar parlamentskommittéer

Läs mer

Saab News Stockholm: GM och Reich skuldförvaltning ger grönt ljus till Antonov

Riksgälden under Bo Lundgren har gett grönt ljus för Vladimir Antonov att gå med i Saab. Detta förslag överförs nu till den svenska regeringen, som nu också måste ge sitt godkännande. De

Läs mer

Saab News: Vladimir Antonov möter Bo Lundgren

Uppdatering 18:56 Investeringsbankiren och (kanske) framtida Saab-investerare möter för närvarande chefen för Riksgälden Bo Lundgren i Stockholm för att diskutera Saabs framtid med honom. Mötet hölls av

Läs mer