I början. Saab Tyskland ballonglag.

Den pittoreska Vordertaunus är ett av de mest populära bostadsområdena i Rhen-Main-området. Köpkraften är oproportionerligt hög i städer som Kronberg och är ett toppvärde i en nationell tysk jämförelse. Så det är inte särskilt förvånande att lyxmärken besöker Taunus

Läs mer