SAAB News. Bergman: Snart 500 anställd hos NEVS.

Efter hans utnämning som VD har Mattias Bergman talat med den lokala tidningen om framtiden för Saab 2.0. NEVS har nu 300-anställda, inklusive 150-anställda. Antalet växer stadigt och ligger nära 350, och i synnerhet har antalet "blåa krage" stigit sedan sommaruppehållet. Dessutom finns det 100-konsulter i företaget.

Läs mer ...

SAAB helg: SAAB hangar & pressrecensioner från Sverige

Januari är inte en bra tid för vår bilhobby. För kallt, för mörkt, och fordon med säsongsskyltar får inte flyttas ändå. Achim och jag är bakom schemat med vårt "Saab Hangar" -projekt. Till skillnad från ett offentligt storskaligt projekt i Berlin-Brandenburg-området är vår försening i vårt helt privatfinansierade projekt begränsat till bara två månader.

Läs mer ...

"GM uppförde sig destruktivt"

Rapporterna från Saab-administratörer - distribuerade på 50-sidor - har inte inneburit några överraskningar. Problemen med Saab i åren 2010 och 2011 är välkända. För liten likviditet, marginaler under tryck, för liten försäljning på nyckelmarknaderna. Det faktum att situationen var svår i början av året och att konkursförhållandet borde ha skett tidigare, det finns en överenskommelse i Sverige.

Läs mer ...

Saab - GM - Licenser: Swedish Press Review

Informationen om ämnet är dålig, vilket inte stör mig, eftersom mina nästa dagar är full av karriärutnämningar. Dags att undersöka den svenska pressen. När det gäller licenser grävde den lokala TTELA, alltid välinformerad, ett ämne som

Läs mer ...