kapten Future

kapten Future

Juni 2021. Frankfurt / Main Airport. Saab 900 III EV stannar vid 1 AB-terminalen. Strax innan boardingtid ... mitt flyg till Milan är på dagordningen. Medan jag rusar till Gate A1 börjar min Saab utan en passagerare till Frankfurt. Den stora

Läs mer ...