kapten Future

kapten Future

Juni 2021. Frankfurt / Main Airport. Saab 900 III EV stannar vid Terminal 1 AB. Strax före ombordstigning ... mitt flyg till Milano ligger i schemat. Medan jag rusar till Gate A1 tar min Saab fart till Frankfurt utan passagerare. Den store

Läs mer ...