Rhön ringer - inbjudan till Saabs andra avfart Rhön

Rhön ringer! Inbjudan till andra Saab-avfarten Rhön lördag den 2 september 12. Kära Saab-vänner, I år är allt annorlunda. Men med lite tur, dvs om det inte finns någon ny låsning,

Läs mer

Den andra Saab-avfarten i Rhön. Förhandsmeddelande.

Viss optimism är bra för oss alla. Medan möten avbryts eller i bästa fall omplaneras till nya datum planeras fortfarande Saab-resan i Rhön. Efter en framgångsrik premiär i

Läs mer

Ser tillbaka på första Saab-avfarten Rhön 1

Efter att beslutet hade tagits om att organisera en utflykt själv var det dags att organisera allt: välj rutten, skapa en färdplan för den, hitta en plats för destinationen och framför allt annat

Läs mer

Inbjudan till 1. Saab avsluta Rhön på 03.Oktober 2019

Rhön ringer! Kära Saab-vänner (kvinnodelen ingår alltid i "vännerna"!) Efter att Niels, Jonathan & Co. nyligen anordnade den stora resan genom Taunus och faktiskt i

Läs mer