Slutet på en era i Stallbacka och försäljningen av NEVS

Även om uppgivande inte verkar vara ett problem på Evergrande Auto, fortsätter försäljningsplatserna för NEVS. Samtidigt slutar en era i Sverige. Företaget städar upp i Stallbacka och säger adjö

Läs mer

NEVS söker investerare för tiden efter Evergrande

NEVS hävdar att företaget har 9 kattliv. Det kommer att ses under de kommande månaderna om detta är sant. Det har varit tillräckligt svåra situationer sedan 2012 för att Evergande -krisen skulle kunna dö

Läs mer

Situation på NEVS - Stefan Tilk om pengar, Sion och Plan B

Situationen på NEVS är återigen svår. De sa upp ett stort antal anställda och sålde nyligen aktier i ett joint venture till Koenigsegg. Företaget gör allt det kan för att dämpa sin kinesiska ägares kris och

Läs mer

När miljarder försvinner - står Sono Motors vid NEVS

Den stora räkningen har börjat i Kina. Miljarder i marknadsvärde har utplånats på Evergrande och Auto Division under den senaste veckan. Detta är särskilt ogynnsamt när det träffar goda vänner som just har träffats

Läs mer

Ett fyrverkeri från Evergrande Auto för helgen

Ännu en minnesvärd vecka för Evergrande Auto går mot sitt slut. Pokerspelet om framtiden, som också påverkar Trollhättan, förblir spännande och förvirrande. Det är redan ganska dyrt. Sedan andelen nådde sin topp

Läs mer

NEVS i kris - effekter på Koenigsegg och Sono Motors

NEVS AB befinner sig i en kris. Återigen och ändå är mycket annorlunda den här gången. Effekterna på Sono Motors eller Koenigsegg kan ännu inte bedömas. Företaget rapporterade också en rekordförlust för

Läs mer

NEVS - Kris och självbostad i den tidigare Saab -fabriken

Jag minns fortfarande den första Saab -festivalen efter att fabriken i Trollhättan stängdes. Det var juni 2013, och det fanns något liknande önskan om omkamp i den

Läs mer

Tydlig skärning i Trollhättan - 300 jobb kan gå förlorade

Rensning i Trollhättan. I går eftermiddag tillkännagav NEVS minskningen av upp till 300 jobb. Ganska många av de cirka 650 anställda hittills ska lämna Stallbacka. NEVS är en av anledningarna till det hårda snittet

Läs mer

Evergrande Auto startar produktionen under fjärde kvartalet

Mer än ett dussin bilar är på väg. Moderna fabriker för produktion av komponenter eller elbilar är färdiga eller under uppbyggnad. Produktionsstart och marknadsinträde närmar sig närmare och närmare. Och inte

Läs mer

Bilproduktionen i Trollhättan närmar sig

Kommer det snart bilar från Trollhättan igen? Bilproduktionen närmar sig, hävdar Thomas Hausch, COO på Sono Motors. Utan att ange ett specifikt datum, förstås, men nu borde allt gå väldigt snabbt. Så bra det

Läs mer

NEVS nu och framtid - mer kinesiska än någonsin

Med Evergrandes fullständiga övertagande har situationen för NEVS förändrats. Vilka är de specifika effekterna? När kommer det att finnas bilar från Stallbacka igen och hur mycket pengar har Evergrande i

Läs mer

Evergrande Auto bygger fabrik för bildelar i Shanghai

Eftersom Evergrande Auto är ägare till NEVS och därmed den gamla Saab-fabriken är nyheterna från Kina intressanta. Dessa strider mot sig själv. Evergrande Auto publicerar priser för fordon som inte ens finns ännu

Läs mer

Stigande slut - Peking sätter Evergrande i koppel

Inte överraskande lämnar koronapandemin inte den kinesiska ekonomin oskadd. Det avslutar fantasiflyg, och Evergrande Group känner också konsekvenserna. Administrationen i Peking sätter företaget i koppel.

Läs mer

Evergrande Auto planerar att bli offentligt

Evergrande Auto planerar att notera på Shanghai Star Market. Förberedelserna för börsintroduktionen pågår. Det kan ta mellan 3 och 12 månader att slutföra. Under tiden, enligt kinesiska medier, har pilotproduktionen varit i två delar

Läs mer

Fyra frågor till NEVS VD Stefan Tilk

Mediasynligheten för NEVS har varit begränsad de senaste månaderna. Det är svårt för utomstående att bedöma vart vägen under Evergrande kommer att leda. De fyra frågorna från FKG, Föreningen för svenska billeverantörer, ger en inblick

Läs mer