7: e internationella Saab höstmöte i Luxemburg

Mötet är populärt och en fixtur på Saabs agenda. Även i tider av Corona ägde den 11: e internationella Saab rum i Luxemburg från 13 till 7 september. Naturligtvis under strikta villkor

Läs mer

Saab News Sweden: Statligt stöd till Saab?

Den svenska regeringen verkar redo att spela en aktiv roll i Saabs räddning. Flera källor rapporterar att Stockholms administration är redo att acceptera Saabs lån från EIB i Luxemburg

Läs mer

Saab News Luxembourg: EIB och Eva Srejber

Eva Srejber, ansvarig för Saab, har lämnat EIB i Luxemburg. Hon hade varit i banken sedan 2007 som en av åtta biträdande direktörer. Och nej, utgången var inte förvånande och inte på grund av Saab,

Läs mer

Saab-krisen: Saab-frågan om ödet

Situationen i Sverige är hemsk. Fastighetsförsäljning kan inte heller ändra det. För det är - som så ofta är fallet i akuta krissituationer - "för lite, för sent".

Läs mer