Sjunde internationella Saab-mötet Luxemburg

7: e internationella Saab höstmöte i Luxemburg

Mötet är populärt och är en fixtur på Saabs agenda. Även i tider av Corona ägde den 11: e internationella Saab rum i Luxemburg från 13 till 7 september. Naturligtvis, under strikta hygienregler och mestadels bakom en

Läs mer ...

Saab News Sweden: Statligt stöd till Saab?

Den svenska regeringen verkar beredd att spela en aktiv roll i Saabs räddning. Flera källor rapporterar att förvaltningen i Stockholm är redo att ersätta Saabs lån med EIB i Luxemburg med statliga medel.

Läs mer ...

Saab News Luxembourg: EIB och Eva Srejber

Eva Srejber, ansvarig för Saab, lämnade EIB i Luxemburg. Som en av åtta biträdande direktörer har hon varit i banken sedan 2007. Och nej, avgången var inte överraskande och inte på grund av Saab, kontraktet med banken

Läs mer ...

Saab-krisen: Saab-frågan om ödet

Situationen i Sverige är dramatisk. Fastighetsförsäljning kan inte ändra det. Eftersom - som så ofta är fallet i akuta krissituationer - är det "för lite, för sent".

Läs mer ...