Värt att notera. Saab i DDR. Stångstång för 9000.

För mig har DDR alltid varit den andra tyska staten. För Mark var det andra staten FRG. Före 1989 hade bloggens kärnteam inte kommit ihop och saker kunde ha gått annorlunda.

Läs mer

Saab 9000 Anna Project (del 5) körrapport

Juni 2015. Saab-festivalen i Trollhättan är historia. Sveriges färja tar Mark och mig tillbaka till Kiel. I Saabs centrum är Anna redo att turnera söderut. Framför mig är 620 kilometer med det

Läs mer

SAAB-anteckningar. Långvarig Saab 9-5 och Speedparts.

Saab har alltid haft rykte om att bygga hållbara bilar. Ibland tvivlade pressen och fansen på det, men i efterhand var det orättvist. Ett exempel är Saab 9000, den långsiktiga bilen par excellence, som är oförstörbar när den sköts ordentligt

Läs mer

Maptun Performance: Ny stångstång för Saab 9000

Maptun Performance, Saabs inställningsspecialist från Örebro, Sverige, presenterar en ny fjäderbensstång för Saab 9000. Enligt tillverkaren förbättrar fjäderbensstången för frontänden avsevärt stabiliteten och lättheten i svängning av Saab 9000. De

Läs mer