SAAB-plats Trollhättan: Utvecklingsarbete för Chevrolet

Vi var på väg från norra porten, där Saab Parts AB har sina kontor, i riktning mot Trollhättan. "Vad händer där ...?" Frågade Mark när en kamouflerad, liten SUV kom över oss från huvudportalen

Läs mer