Saab News: Victor Muller i Frankfurt / Main

Victor Muller besöker Frankfurt idag, där IAA börjar i morgon. Saab är tyvärr inte representerad där, men Muller kommer att träffa representanterna för CLEPA där. CLEPA är sammanslutningen av europeiska leverantörer,

Läs mer

Saab Plats: Väntar på domstolsbeslutet

Tingsrättens beslut i Vänersborg förväntas idag. Gårsdagens ansökan om återuppbyggnad, som inte är konkurs, baseras på en detaljerad affärs- eller omstruktureringsplan.

Läs mer

Saab News: Tålamod hos leverantörer minskar

Medan förhandlingarna i Trollhättan fortsätter mycket, tappar de utländska leverantörernas tålamod. Lars Holmquist, VD för CLEPA, ser det största problemet för Saab med de utländska leverantörerna som inte har någon personlig relation till anläggningen

Läs mer