SAAB News: Hur NEVS köpte Saab

Den svenska radiostationen PV4 Väst har tillgång till domstolshandlingar som visar hur försäljningen av Saab till NEVS-investerare skedde. Dokumenten från Vänersborg är mer än 500 sidor långa och bekräftar några av våra

Läs mer

SAAB Backstage: Presskonferens och 6-7 budgivare för Saab

De dagliga affärsnyheterna. Vi kan inte undvika det. Saabs administratörer har talat igen. Det är den första presskonferensen på länge som är intressant. 14 till 15 seriösa utsikter bör

Läs mer

Saab-administratörs presskonferens

Konkursförvaltarnas presskonferens gav egentligen ingen ny information om hur konkursförfarandet fortskrider. Några små detaljer på kanten är dock intressanta. Men de som förväntade sig att identiteten hos potentiella köpare skulle avslöjas idag

Läs mer

GM säger nej! I princip och för alla ...

Den svenska delegationen har under tiden återvänt från Kina och vad vänner säger låter bra. Youngman har väldigt imponerande visat intresse för Saab och kommer att ge ett definitivt erbjudande. Youngman är för närvarande favoriten i Sverige

Läs mer

Saab försäljningsuppdatering - delegation på väg till Kina

Vi lever i spännande tider. Speciellt runt Saab är det och kommer att förbli mycket dramatiskt och vi är mycket nära. De svenska medierna klagar för närvarande på att saker och ting går mycket långsamt. Vilket inte är sant

Läs mer