Davos-Wolfgang

3 länder SAAB möter 2018 "Allt under en DA-CH" från 07. till 09. September 2018

Även om inga fler SAAB-fordon har byggts sedan 2011 / 2012, finns det fortfarande livliga samhällen av entusiaster över hela världen. Under mer än ett decennium har mycket välbesökta internationella SAAB-möten hållits årligen i hela Europa - senast i Tyskland, Sverige,

Läs mer ...